புருசோத்தமன்

எழுத்தாளர்
புருசோத்தமன், அடிப்படையில் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர், பணிபுரியும் நிறுவனத்தில் மூத்த மென்பொருள் பொறியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இது தவிர செய்தி கட்டுரைகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். இவர் தனது வாழ்க்கையை கடுமையாக உழைத்து வாழ விரும்புபவர்.

இயற்கை வளங்களையும் அதன் நிகழ்வுகளையும் அரிதாக நம்பி அதன் வழியில் வாழ்ந்து வருகிறார். இவர் உண்மையான சம்பவங்கள் மற்றும் சுவாரஸ்யமான செய்திகளை எழுதுவதில் பேரார்வம் காட்டி வருகிறார். இவருடைய கருத்துக்கள், கற்றல் மற்றும் மேம்படுத்தும் திறனை நாங்கள் மிகவும் பாராட்டுகிறோம்.
191
News

10 March, 2024

19 April, 2022

20 December, 2021

03 September, 2021

07 November, 2020

07 October, 2020

13 August, 2020

16 June, 2020

01 May, 2020

29 April, 2020

27 April, 2020

26 April, 2020

25 April, 2020

24 April, 2020

22 April, 2020

20 April, 2020

19 April, 2020

17 April, 2020

15 April, 2020

11 April, 2020

10 April, 2020

09 April, 2020

06 April, 2020

24 April, 2019

14 April, 2019

04 April, 2019

02 April, 2019

27 March, 2019

21 March, 2019

16 March, 2019

13 March, 2019

07 March, 2019

01 March, 2019

23 February, 2019

22 February, 2019

11 October, 2018

10 October, 2018

09 October, 2018

08 October, 2018

05 October, 2018

04 October, 2018

03 October, 2018

02 October, 2018

22 September, 2018

19 September, 2018

18 September, 2018

17 September, 2018

15 September, 2018

14 September, 2018

10 September, 2018

08 September, 2018

07 September, 2018

05 September, 2018

04 September, 2018

03 September, 2018

01 September, 2018

31 August, 2018

29 August, 2018

28 August, 2018

27 August, 2018

26 August, 2018

25 August, 2018

24 August, 2018

23 August, 2018

22 August, 2018

21 August, 2018

20 August, 2018

18 August, 2018

17 August, 2018

16 August, 2018

14 August, 2018

13 August, 2018

11 August, 2018

10 August, 2018

08 August, 2018

07 August, 2018

06 August, 2018

05 August, 2018

02 August, 2018

31 July, 2018

28 July, 2018

25 July, 2018

24 July, 2018

23 July, 2018

20 July, 2018

18 July, 2018

18 March, 2018

14 March, 2018

11 March, 2018

10 March, 2018

05 March, 2018

04 March, 2018

17 January, 2018

14 January, 2018

11 January, 2018

10 January, 2018

08 January, 2018

06 January, 2018

04 January, 2018

03 January, 2018

02 January, 2018

01 January, 2018

31 December, 2017

30 December, 2017

28 December, 2017

27 December, 2017

26 December, 2017

24 December, 2017

22 December, 2017

21 December, 2017

20 December, 2017

19 December, 2017

18 December, 2017

16 December, 2017

15 December, 2017

14 December, 2017

13 December, 2017

12 December, 2017

11 December, 2017

10 December, 2017

08 December, 2017

06 December, 2017

01 December, 2017

29 November, 2017

28 November, 2017

27 November, 2017

26 November, 2017

24 November, 2017

23 November, 2017

22 November, 2017

21 November, 2017

20 November, 2017

19 November, 2017

18 November, 2017

17 November, 2017

16 November, 2017

15 November, 2017

14 November, 2017

13 November, 2017

11 November, 2017

10 November, 2017

09 November, 2017

08 November, 2017

07 November, 2017

05 November, 2017

01 November, 2017

31 October, 2017

30 October, 2017