அஜித்தின் விஸ்வாசம் படத்திற்கு இசையமைக்கும் சாம் சிஎஸ்