இயக்குனர் மிஸ்கின் சாந்தனு கூட்டணியில் இணையும் முக்கிய பிரபலங்கள்