ஒரு கோடி செலவில் தேசப்பற்று பாடலுக்காக செட் அமைத்த பூமராங் படக்குழு