குழந்தைகளை சித்ரவதை செய்ததாக சங்கு சக்கரம் படக்குழுவினர் மீது புகார்