சென்னை 2 சிங்கப்பூர் படக்குழுவிற்கு வாழ்த்து கமல்ஹாசன்