தடம் படத்தில் முதல் முறையாக கையாண்டுள்ள அருண் விஜய்