நெல்லை தூத்துக்குடியில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை