பாஜாகவின் தேர்தல் வெற்றிக்கு உதவிய கேம்பிரிட்ஜ் அனாலட்டிக்கா