24வது படத்தில் போலீஸ் கெட்டப்பில் நடிக்கும் ஜெயம் ரவி