கட்டப்பா சத்யராஜூக்கு லண்டன் மியூசியத்தில் மெழுகுச் சிலை