சூப்பர் டீலக்ஸ் படத்தில் வேம்பு கதாத்திரத்தில் நடிக்கும் சமந்தா