குடும்பத்துடன் மதுர வீரன் படத்தை பார்த்த விஜயகாந்த்