சீனு ராமசாமி படத்தில் வங்கி ஊழியராக நடிக்கும் தமன்னா