நேபாளம் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வங்கதேச விமானம் விபத்து