பிசி ஸ்ரீராம் சாந்தனு பாக்யராஜுடன் கூட்டணி அமைக்கும் மிஸ்கின்