யசோதா

மூத்த எழுத்தாளர்
அடிப்படையில் தேவி ஒரு ஓவியர் மற்றும் பயணங்களை மிகவும் ரசிப்பவர். இயற்கையின் மீதும் தனது எழுத்து திறமையின் மீதும் சிறந்த ஆர்வம் கொண்டவர். இவர் இயற்கை வளங்களையும், மலை சார்ந்த இடங்களையும் நிறையவே நேசிக்கிறார். இவர் தான் சேகரித்த பல்வேறு தகவல்களையும், எண்ணங்களையும் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பவர்.

தற்போது யசோதா தமிழ்நாட்டில் வசித்து வருகிறார், முன்னதாக இவர் ஒரு ஆரம்பப் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்துள்ளார். சமுதாயத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை மாணவர்களுக்கு ஆரம்ப பள்ளிகளில் கற்பிக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறார்.

குழந்தைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலமாகவும் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை கற்பிப்பதன் மூலமாகவும் வலிமையுள்ள சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் என்ற கருத்தில் அவர் உறுதியாக உள்ளார். சமூகத்தில் நடக்கும் தீமைகளை ஒழிப்பது, அமைதியான வாழ்க்கை, அனைவரிடத்திலும் அன்பு செலுத்துதல் போன்றவற்றை தன் கனவாக நினைத்து வாழ்கிறார்.
117
News

09 October, 2018

16 August, 2018

17 January, 2018

13 January, 2018

12 January, 2018

11 January, 2018

10 January, 2018

09 January, 2018

08 January, 2018

07 January, 2018

06 January, 2018

05 January, 2018

04 January, 2018

03 January, 2018

02 January, 2018

31 December, 2017

30 December, 2017

29 December, 2017

28 December, 2017

27 December, 2017

26 December, 2017

25 December, 2017

23 December, 2017

22 December, 2017

21 December, 2017

20 December, 2017

19 December, 2017

18 December, 2017

17 December, 2017

16 December, 2017

15 December, 2017

14 December, 2017

13 December, 2017

12 December, 2017

11 December, 2017

10 December, 2017

09 December, 2017

08 December, 2017

07 December, 2017

06 December, 2017

05 December, 2017

02 December, 2017

01 December, 2017

30 November, 2017

29 November, 2017

28 November, 2017

27 November, 2017

25 November, 2017

24 November, 2017

23 November, 2017

22 November, 2017

21 November, 2017

20 November, 2017

19 November, 2017

18 November, 2017

17 November, 2017

16 November, 2017

15 November, 2017

13 November, 2017

08 November, 2017