ராசு

செய்தியாளர்
ராசு தற்போது தனது நிறுவனத்தில் மென்பொருள் துறையில் செயலாற்றி வருகிறார். இவர் அடிப்படையில் சிறந்த மென்பொருள் பொறியாளர். திரையரங்குகள் மற்றும் சினிமா துறை சார்ந்த நிறுவனங்களில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் வாய்ந்தவர்.

சிறந்த சிந்தனையாளரான இவர் தனது எழுத்து திறமையால் எந்த நேரத்திலும் தரமான செய்திகளையும் சிறந்த தகவல்களையும் அளிப்பதில் வல்லவராவார். தற்போது வரை நேர்மையாக செயல்பட்டு வரும் இவர் வாடிக்கையாளரின் திருப்தியை இலக்காக கொண்டு பணியாற்றி வருகிறார். எந்த ஒரு சிக்கலான சவால்களையும் எளிதில் தீர்க்கக்கூடியவர்.
276
News

04 March, 2019

05 October, 2018

03 October, 2018

02 October, 2018

01 October, 2018

28 September, 2018

27 September, 2018

25 September, 2018

24 September, 2018

22 September, 2018

19 September, 2018

18 September, 2018

17 September, 2018

10 September, 2018

08 September, 2018

07 September, 2018

05 September, 2018

04 September, 2018

03 September, 2018

30 August, 2018

29 August, 2018

28 August, 2018

27 August, 2018

25 August, 2018

24 August, 2018

23 August, 2018

22 August, 2018

20 August, 2018

18 August, 2018

17 August, 2018

16 August, 2018

14 August, 2018

13 August, 2018

11 August, 2018

10 August, 2018

08 August, 2018

07 August, 2018

06 August, 2018

05 August, 2018

12 July, 2018

29 June, 2018

27 June, 2018

25 June, 2018

22 June, 2018

08 June, 2018

19 May, 2018

13 May, 2018

12 May, 2018

10 May, 2018

04 May, 2018

02 May, 2018

01 May, 2018

28 April, 2018

23 April, 2018

22 April, 2018

15 April, 2018

14 April, 2018

13 April, 2018

12 April, 2018

11 April, 2018

10 April, 2018

09 April, 2018

08 April, 2018

05 April, 2018

03 April, 2018

02 April, 2018

01 April, 2018

31 March, 2018

29 March, 2018

28 March, 2018

27 March, 2018

26 March, 2018

25 March, 2018

23 March, 2018

19 March, 2018

18 March, 2018

17 March, 2018

15 March, 2018

14 March, 2018

13 March, 2018

12 March, 2018

10 March, 2018

09 March, 2018

08 March, 2018

07 March, 2018

06 March, 2018

05 March, 2018

04 March, 2018

17 January, 2018

16 January, 2018

14 January, 2018

13 January, 2018

12 January, 2018

11 January, 2018

10 January, 2018

09 January, 2018

08 January, 2018

06 January, 2018

05 January, 2018

04 January, 2018

03 January, 2018

02 January, 2018

01 January, 2018

31 December, 2017

30 December, 2017

29 December, 2017

28 December, 2017

27 December, 2017

26 December, 2017

25 December, 2017

24 December, 2017

23 December, 2017

22 December, 2017

21 December, 2017

20 December, 2017

19 December, 2017

18 December, 2017

17 December, 2017

16 December, 2017

15 December, 2017

14 December, 2017

13 December, 2017

12 December, 2017

11 December, 2017

10 December, 2017

09 December, 2017

08 December, 2017

07 December, 2017

06 December, 2017

05 December, 2017

04 December, 2017

02 December, 2017

01 December, 2017

30 November, 2017

29 November, 2017

28 November, 2017

27 November, 2017

26 November, 2017

25 November, 2017

24 November, 2017

23 November, 2017

22 November, 2017

21 November, 2017

20 November, 2017

19 November, 2017

18 November, 2017

17 November, 2017

16 November, 2017

15 November, 2017

14 November, 2017

13 November, 2017

12 November, 2017

11 November, 2017

10 November, 2017

09 November, 2017

08 November, 2017

07 November, 2017

03 November, 2017

01 November, 2017

24 September, 2017