மோகன்ராஜ்

எழுத்தாளர்
மோகன், சிறு வயதிலிருந்தே அறிவாளியாக திகழும் இவர் கணிதத்தில் நன்கு திறமை வாய்ந்தவராவார். இவர் தனது திறமையால் பல பாராட்டுகளை பெற்றவர். கற்றல் மற்றும் கற்பித்தலில் வல்லவராக திகழும் இவர் மிகவும் பின்தங்கிய குழந்தைகளுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்து வருகிறார்.

அரசியலில் மிகுந்த ஈடுபாடுடைய இவர் இயந்திரம் மற்றும் மின்சாரம் போன்ற துறைகளில் ஆர்வமுடன் செயல்பட்டு வருகிறார். மேலும் பல பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு புதுபுது விஷயங்களை பயின்று வருகிறார். இவர் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தார். பல புத்தகங்களையும், கட்டுரைகளையும் மாதாமாதம் எழுதி வருகிறார். இவருடைய புத்தகங்கள் மற்றும் கட்டுரைகள் தனித்தன்மையுடனும், புது அனுபவத்தையும் தருவதாக உள்ளது.
249
News

10 October, 2018

09 October, 2018

08 October, 2018

06 October, 2018

05 October, 2018

03 October, 2018

02 October, 2018

01 October, 2018

28 September, 2018

27 September, 2018

22 September, 2018

21 September, 2018

20 September, 2018

17 September, 2018

14 September, 2018

10 September, 2018

08 September, 2018

07 September, 2018

05 September, 2018

04 September, 2018

03 September, 2018

01 September, 2018

31 August, 2018

30 August, 2018

29 August, 2018

27 August, 2018

25 August, 2018

24 August, 2018

23 August, 2018

22 August, 2018

21 August, 2018

20 August, 2018

18 August, 2018

17 August, 2018

16 August, 2018

14 August, 2018

13 August, 2018

11 August, 2018

09 August, 2018

08 August, 2018

07 August, 2018

06 August, 2018

05 August, 2018

02 August, 2018

01 August, 2018

31 July, 2018

30 July, 2018

28 July, 2018

27 July, 2018

26 July, 2018

25 July, 2018

24 July, 2018

23 July, 2018

21 July, 2018

20 July, 2018

19 July, 2018

18 July, 2018

23 June, 2018

22 June, 2018

21 June, 2018

20 June, 2018

19 June, 2018

18 June, 2018

16 June, 2018

15 June, 2018

09 June, 2018

05 June, 2018

06 May, 2018

02 April, 2018

31 March, 2018

04 March, 2018

17 January, 2018

14 January, 2018

13 January, 2018

12 January, 2018

11 January, 2018

10 January, 2018

09 January, 2018

08 January, 2018

06 January, 2018

05 January, 2018

04 January, 2018

03 January, 2018

02 January, 2018

01 January, 2018

30 December, 2017

29 December, 2017

28 December, 2017

27 December, 2017

26 December, 2017

25 December, 2017

24 December, 2017

23 December, 2017

22 December, 2017

21 December, 2017

20 December, 2017

19 December, 2017

18 December, 2017

17 December, 2017

16 December, 2017

15 December, 2017

14 December, 2017

13 December, 2017

12 December, 2017

11 December, 2017

09 December, 2017

08 December, 2017

07 December, 2017

06 December, 2017

05 December, 2017

04 December, 2017

03 December, 2017

02 December, 2017

01 December, 2017

30 November, 2017

29 November, 2017

28 November, 2017

27 November, 2017

26 November, 2017

25 November, 2017

24 November, 2017

23 November, 2017

22 November, 2017

21 November, 2017

20 November, 2017

18 November, 2017

14 November, 2017

13 November, 2017

12 November, 2017

11 November, 2017

10 November, 2017

09 November, 2017

07 November, 2017

06 November, 2017

05 November, 2017

04 November, 2017

03 November, 2017

02 November, 2017