ராதிகா

எழுத்தாளர்
விவசாயம் சார்ந்த அனைத்து தொழில்களிலும் அதிகளவு ஆர்வம் உடையவர். தற்பொழுது மக்களிடையே நிலவி வரும் சமூக வலைதளம், சினிமா தொடர் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துபவர். அரசியல் சார்ந்த செய்திகளை அடியோடு வெறுப்பவர். சில நேரங்களில் ஓவியம் வரைதல், சிறந்த நாவல்களை படித்தல் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துபவர். கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர். நாளுக்கு நாள் வெளிவரும் புது புது சினிமா (திரைப்படம் ) சார்ந்த செய்திகளை மக்களிடையே கொண்டு சேர்பவர்.
228
News

20 August, 2018

14 February, 2018

13 February, 2018

12 February, 2018

11 February, 2018

10 February, 2018

09 February, 2018

08 February, 2018

07 February, 2018

05 February, 2018

04 February, 2018

03 February, 2018

02 February, 2018

01 February, 2018

31 January, 2018

30 January, 2018

29 January, 2018

28 January, 2018

27 January, 2018

26 January, 2018

25 January, 2018

24 January, 2018

23 January, 2018

22 January, 2018

21 January, 2018

20 January, 2018

19 January, 2018

18 January, 2018

17 January, 2018

14 January, 2018

12 January, 2018

11 January, 2018

10 January, 2018

09 January, 2018

08 January, 2018

06 January, 2018

05 January, 2018

30 December, 2017

29 December, 2017

28 December, 2017

26 December, 2017

25 December, 2017

23 December, 2017

22 December, 2017

21 December, 2017

20 December, 2017

18 December, 2017

09 December, 2017

07 December, 2017

06 December, 2017

05 December, 2017

04 December, 2017

02 December, 2017

01 December, 2017

27 November, 2017

26 November, 2017

25 November, 2017

24 November, 2017

23 November, 2017

21 November, 2017

20 November, 2017

18 November, 2017

14 November, 2017

13 November, 2017

12 November, 2017

11 November, 2017

10 November, 2017

09 November, 2017

08 November, 2017

07 November, 2017

06 November, 2017

05 November, 2017

04 November, 2017

03 November, 2017

01 November, 2017

31 October, 2017

30 October, 2017