வேலுசாமி

செய்தியாளர்
சிறந்த ஓவியர், சிந்தனையாளர். புது புது தகவல்களையும், செய்திகளையும் சேகரித்து மக்களுக்கு எளிமையான முறையில் கொண்டு சேர்ப்பவர். இயற்கையின் அழகையும், விவசாயத்தையும் மறந்து நவீனத்தை விரும்பி உலகத்தை அழிவு பாதைக்கு கொண்டுபோன புண்ணியவான்களை வெறுப்பவர்.

இவரும் சாதாரண மனிதர்களை போன்று சமூகத்தை தவிர்த்து, சுற்றுசூழலை பாதுகாக்க மறந்து தன் குடும்பம் மற்றும் தனக்காக மட்டுமே உழைப்பவர். இருக்க இடமின்றி, வாழ வழியின்றி தவித்து வரும் பிற உயிரினங்களின் நிலைமையை நினைத்து வருந்துபவர்.
1074
News

30 November, 2018

28 November, 2018

27 November, 2018

26 November, 2018

25 November, 2018

24 November, 2018

23 November, 2018

22 November, 2018

20 November, 2018

19 November, 2018

16 November, 2018

15 November, 2018

14 November, 2018

13 November, 2018

12 November, 2018

09 November, 2018

08 November, 2018

02 November, 2018

01 November, 2018

31 October, 2018

30 October, 2018

29 October, 2018

27 October, 2018

25 October, 2018

24 October, 2018

23 October, 2018

22 October, 2018

17 October, 2018

16 October, 2018

15 October, 2018

13 October, 2018

12 October, 2018

11 October, 2018

10 October, 2018

09 October, 2018

08 October, 2018

04 October, 2018

03 October, 2018

01 October, 2018

28 September, 2018

27 September, 2018

26 September, 2018

25 September, 2018

24 September, 2018

21 September, 2018

20 September, 2018

19 September, 2018

15 September, 2018

13 September, 2018

10 September, 2018

08 September, 2018

07 September, 2018

05 September, 2018

04 September, 2018

03 September, 2018

01 September, 2018

31 August, 2018

30 August, 2018

29 August, 2018

28 August, 2018

27 August, 2018

25 August, 2018

24 August, 2018

23 August, 2018

22 August, 2018

21 August, 2018

20 August, 2018

18 August, 2018

17 August, 2018

16 August, 2018

14 August, 2018

12 August, 2018

11 August, 2018

10 August, 2018

09 August, 2018

08 August, 2018

07 August, 2018

06 August, 2018

05 August, 2018

02 August, 2018

01 August, 2018

31 July, 2018

30 July, 2018

28 July, 2018

27 July, 2018

26 July, 2018

25 July, 2018

24 July, 2018

23 July, 2018

21 July, 2018

20 July, 2018

19 July, 2018

18 July, 2018

16 July, 2018

14 July, 2018

12 July, 2018

27 June, 2018

26 June, 2018

23 June, 2018

22 June, 2018

21 June, 2018

20 June, 2018

19 June, 2018

18 June, 2018

16 June, 2018

15 June, 2018

14 June, 2018

12 June, 2018

11 June, 2018

09 June, 2018

08 June, 2018

07 June, 2018

06 June, 2018

05 June, 2018

04 June, 2018

02 June, 2018

01 June, 2018

31 May, 2018

30 May, 2018

29 May, 2018

28 May, 2018

26 May, 2018

25 May, 2018

24 May, 2018

23 May, 2018

22 May, 2018

21 May, 2018

19 May, 2018

18 May, 2018

17 May, 2018

16 May, 2018

15 May, 2018

14 May, 2018

12 May, 2018

11 May, 2018

10 May, 2018

09 May, 2018

08 May, 2018

07 May, 2018

06 May, 2018

05 May, 2018

04 May, 2018

03 May, 2018

02 May, 2018

01 May, 2018

30 April, 2018

29 April, 2018

28 April, 2018

27 April, 2018

26 April, 2018

25 April, 2018

24 April, 2018

23 April, 2018

22 April, 2018

21 April, 2018

20 April, 2018

19 April, 2018

18 April, 2018

17 April, 2018

16 April, 2018

15 April, 2018

14 April, 2018

13 April, 2018

12 April, 2018

11 April, 2018

10 April, 2018

09 April, 2018

07 April, 2018

06 April, 2018

05 April, 2018

04 April, 2018

03 April, 2018

02 April, 2018

31 March, 2018

30 March, 2018

29 March, 2018

28 March, 2018

27 March, 2018

26 March, 2018

24 March, 2018

23 March, 2018

22 March, 2018

21 March, 2018

20 March, 2018

19 March, 2018

18 March, 2018

17 March, 2018

16 March, 2018

15 March, 2018

14 March, 2018

13 March, 2018

12 March, 2018

11 March, 2018

10 March, 2018

09 March, 2018

08 March, 2018

07 March, 2018

06 March, 2018

05 March, 2018

04 March, 2018

03 March, 2018

02 March, 2018

01 March, 2018

28 February, 2018

27 February, 2018

26 February, 2018

25 February, 2018

24 February, 2018

23 February, 2018

22 February, 2018

21 February, 2018

20 February, 2018

19 February, 2018

18 February, 2018

17 February, 2018

16 February, 2018

15 February, 2018

14 February, 2018

13 February, 2018

12 February, 2018

11 February, 2018

10 February, 2018

09 February, 2018

08 February, 2018

07 February, 2018

06 February, 2018

05 February, 2018

04 February, 2018

03 February, 2018

02 February, 2018

01 February, 2018

31 January, 2018

30 January, 2018

29 January, 2018

28 January, 2018

27 January, 2018

26 January, 2018

25 January, 2018

24 January, 2018

23 January, 2018

22 January, 2018

21 January, 2018

20 January, 2018

19 January, 2018

18 January, 2018

17 January, 2018

14 January, 2018

12 January, 2018

11 January, 2018

10 January, 2018

09 January, 2018

08 January, 2018

06 January, 2018

05 January, 2018

03 January, 2018

02 January, 2018

30 December, 2017

29 December, 2017

28 December, 2017

27 December, 2017

26 December, 2017

25 December, 2017

24 December, 2017

23 December, 2017

22 December, 2017

21 December, 2017

20 December, 2017

19 December, 2017

18 December, 2017

16 December, 2017

15 December, 2017

14 December, 2017

13 December, 2017

12 December, 2017

11 December, 2017

10 December, 2017

09 December, 2017

08 December, 2017

07 December, 2017

06 December, 2017

04 December, 2017

01 December, 2017

30 November, 2017

28 November, 2017

27 November, 2017

25 November, 2017

24 November, 2017

23 November, 2017

22 November, 2017

21 November, 2017

20 November, 2017

19 November, 2017

18 November, 2017

17 November, 2017

16 November, 2017

15 November, 2017

14 November, 2017

13 November, 2017

12 November, 2017

10 November, 2017

09 November, 2017

08 November, 2017

07 November, 2017

06 November, 2017

05 November, 2017

04 November, 2017

03 November, 2017

02 November, 2017

01 November, 2017

31 October, 2017